OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FIZAN Z DNIA 2 SIERPNIA 2018 R.