Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 30.06.2017 r.