Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN

Czym jest fundusz?

Fundusz inwestuje środki w projekty mieszkaniowe. Budynki te muszą charakteryzować się tym, że w ich parterach zaplanowana jest powierzchnia komercyjna, która uzupełnia główną funkcję mieszkaniową.

Fundusz inwestuje poprzez zakup jedynie całych budynków.

Partnerem inwestycyjnym funduszu może być każdy podmiot, który zaproponuje projekt o stopie zwrotu zgodnej ze strategią inwestycyjną.

 

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Samorządy i TBS
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Inwestorzy Prywatni
Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem w skrócie
Termin naboru
Forma kontaktu

zgłoszenie bezpośrednie do PFR TFI

Branża
Forma inwestycji

objęcie: akcji, udziałów lub obligacji spółek projektowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych

Dla kogo
Beneficjenci

samorządy, TBS i inwestorzy prywatni

Kwota wsparcia
Partnerstwo

Fundusz może zainwestować w projekt we współpracy z Partnerami Inwestycyjnymi

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
  1. Zwiększanie dostępnej liczby mieszkań na wynajem i profesjonalizacja rynku wynajmu.
  2. Stworzenie rynku inwestorów instytucjonalnych działających w tym segmencie.
  3. Promowanie mieszkań o wysokim standardzie, atrakcyjnej cenie oraz korzystnych lokalizacjach.
Formy finansowania

Możliwe formy finansowania to objęcie: akcji, udziałów lub obligacji spółek projektowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Obszar działania

Projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju. Ze względu na zapotrzebowanie ze strony najemców oraz określone standardy związane z komunikacją, wybieramy głównie lokalizacje w dużych miastach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu czy Gdańsku.

Mieszkania te charakteryzują się dobrym standardem, przystępną ceną oraz atrakcyjną lokalizacją pod względem komunikacji.

Czas realizacji

Czas realizacji inwestycji – budowa – powinna zakończyć się w ciągu 1,5 roku do 2 lat (w zależności od projektu). Wynajem mieszkań jest przewidziany na 30 lat.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Fundusz zawsze posiada przewagę w ilości udziałów, zapewniając sobie kontrolę w spółce celowej.

Ważne informacje

Fundusz może zainwestować w projekt we współpracy z Partnerami Inwestycyjnymi, którzy we własnym imieniu dysponują prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego nieruchomości.

Nieruchomości te muszą być zabudowane budynkami o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieć taką możliwość.

Co zrobić, żeby otrzymać finansowanie?

W pierwszej kolejności samorządy lub inwestorzy prywatni muszą zgłosić lokalizację, w której planują budowę mieszkań.

Po zgłoszeniu Fundusz analizuje te informacje oraz projekty. Na ich podstawie decyduje o formie i wysokości finansowania.

Zapraszamy do kontaktu!

Kto zarządza funduszem?

PFR nieruchomości logo

Wpis funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1013

Skrócona nazwa funduszu

PFR FSMnW

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie!