OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU SEKTORA MIESZKAŃ NA WYNAJEM FIZ AN Z DNIA 2 SIERPNIA 2018 R.