Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN z dnia 28 lutego 2017 r.