Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN z dnia 31 marca 2015 roku