Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23 kwietnia 2015 r.