Sprawozdanie Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku