Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 23.02.2017 r.