Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 28.06.2017